A kölni Antal-rendi templom

A középkori Európában gyakran pusztított egy betegség, amit akkor járványnak hittek (nem az volt, de erről majd lásd lejjebb). Egy francia nemes fia ebből a betegségből meggyógyult, és mivel ő úgy vélte, Remete Szent Antal ereklyéinek érintése gyógyította meg, hálából alapított egy szerzetesrendet, amely a szent nevét viselte, és a betegséggel küzdők ápolásával, gyógyításával foglalatoskodott. 

koeln_antoniter_west.jpg

A Szent Antal-rend kölni temploma

Az égő fájdalmakkal járó betegséget aztán, egyfajta visszacsatolásként, Szent Antal tüzének is nevezték Európa-szerte. A szerzetesrend a XV. században több, mint háromszáz kórházat működtetett. Kölnben 1350 után telepedtek meg, itt is létesítettek egy kolostort, egy kórházat, és építettek egy - természetesen Remete Szent Antal tiszteletére szentelt - templomot.

Két nagyon ismert, Antal nevű szent is volt. Ha csak annyit hallunk, hogy Szent Antal, az alatt általában Páduai Szent Antalt értik, aki Assisi Szent Ferenc egyik korai követője, nagy hatású prédikátor volt. Remete Szent Antal nála jóval régebben, a III-IV. században élt, Egyiptomban, hagyományosan őt tartják az első keresztény szerzetesnek.

Az 1378-ra elkészült templom a kornak megfelelően gótikus stílusban épült. Háromhajós templom, ráadásul innét, a nyugati vége felől nézve már első ránézésre is feltűnően aránytalan kiépítéssel. Már a román korban is szerették a főhajót sokkal magasabbra építeni, mint amilyen széles, a XII. században megjelent új építészeti módszerekkel ezt még tovább lehetett fokozni. 

koeln_antoniter_nord.jpg

Az oldalról készült képen is jól látható, hogy a nagy ablakokkal a falba jóval kevesebb anyag kerül beépítésre, mint a román korban, ezzel a magasabbra húzott fal is elég könnyű lesz ahhoz, hogy ne omoljon le a saját súlya alatt. Arról pedig, hogy a tető súlya ne tolja szét a falakat, a külső támpillérek gondoskodnak (az ablakok közt, a mellékhajó teteje felett átnyúló támasztékokat tessék nézni).

A reformáció nem kedvezett a szentek tiszteletének, a XVI. században az Antal-rend erősen visszaszorult. 1597-ben kimutatták, hogy Szent Antal tüze az anyarozs, más néven varjúköröm nevű gombától ered. Ez nem egy mezőgazdasági blog, szóval most megelégednék azzal a nem túl tudományos leírással, hogy ez egy, a rozs termésén élősködő gomba. A középkorban nem szűrték ki a rozsból, így belekerült a rozslisztbe, és azáltal a rozskenyérbe, aki pedig ebből a kenyérből evett, megbetegedett (tehát ez nem járvány, hanem egy gyakran ismétlődő tömeges mérgezés volt). A XVIII. század elejétől már elterjedt, hogy a rozs termését aratás után megtisztították a gombától, így a Szent Antal tüze betegség is teljesen visszaszorult, a XVIII. század végére Európából gyakorlatilag eltűnt. 

Antoniterkirche Koeln (0159-61)
© Raimond Spekking / CC BY-SA 3.0 (via Wikimedia Commons)

Ennek folyományaként az Antal-rend is feleslegessé vált, a XVIII. század végére már csak két kolostoruk maradt, Höchstben és Kölnben. 1803-ban a francia hadsereg bevonult Kölnbe, és a rendet végleg feloszlatták. A franciák kihirdették a vallásszabadságot is, Kölnben is szabadon tevékenykedhetett az addig betiltott evangélikus egyház. Mivel saját templomaik persze nem voltak, a franciák adományoztak nekik a feloszlatott szerzetesek templomai közül néhányat, így a belvárosi egykori antal-rendi templomot is. Máig ez a kölni evangélikus egyház főtemploma.

koeln_antoniter_schildergasse.jpg

A XIX.-XX. századokban a Schildergasse lett Köln fő bevásárlóutcája, a németül Antoniterkirchének nevezett épületet körbevették az üzletközpontok, éttermek. Ma, mint a képeken is látható, közvetlenül a temlom mellett is kiülős vendéglátóhelyek üzemelnek. Ennek megfelelően ez, legalábbis a kölni lakosok körében, a város legismertebb épületei közé tartozik, még ha történetét nem is sokan ismerik. 

Címkék: német gótika