Az Ocquier-i Szent Remaclus templom

Remaclus püspök volt a VII. században, az Ardennekben tevékenykedett. Az ő tiszteletére épült a nevezett hegységben, a mai Belgiumban fekvő, akkortájt feltehetőleg egy-kétszáz lakosú, Ocquier temploma.

ocquier1.jpg

A templom építését az új évezred első éveiben kezdték meg. Egy háromhajós bazilika, a román stílus egy korai fázisából. Első ránézésre feltűnhet a tető alatt, úgy a főhajón mint a mellékhajón, végigfutó díszítés, az ún. lombard hamis boltívek. 

ocquier2.jpg

A masszív harangtorony a XII. századból származik, akárcsak a déli mellékhajó meghosszabítása. A torony felső részét, miután ilyen-olyan okokból többször ledőlt, a XIX. század elején építették újjá. 

ocquier3.jpg

A romanikára jellemző módon mindhárom hajót egy-egy félköríves apszis zárja le. A főhajó keleti végén látunk egy egységnyi, a főhajónál alacsonyabb, de az apszisnál magasabb, szentélyt, ez is a korai romanika jellemzője. 

Belgique - Ocquier - Saint-Remacle - 06

EmDee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

A belső tér is azt erősíti meg, amit kívül is láttunk: egy nagyon egyszerű, de mégis elegáns háromhajós bazilika a román kor elejéről. 

ocquier4.jpg

A torony időnkénti, részben kényszerű, újjáépítésén túl a XII. század vége óta a templomon csak állagmegóvást és a 2000-es években egy átfogó felújítást végeztek, így ma is a román kori állapotban láthatjuk.