Sint Odiliënberg templomai

Három hittérítő, név szerint Wiro, Otger és Plechelm alapított valamikor a nyolcadik század elején egy kolostort a Rur (nem összetévesztendő a Ruhr folyóval, ami keletebbre folyik) folyó mentén, nem sokkal annak torkolata (a Rur a Maasba ömlik) felett. 

odilienberg_ost.jpg

Ennek a kolostornak a temploma a Rur kanyarulata feletti dombra épült, a templomot, akárcsak a dombot, Szent Péterről nevezték el. Hogy a régi templommal mi lett, nem tudni, az biztos, hogy a XI. században épült a helyére egy háromhajós bazilika.

odilienberg_nord.jpg

Valamikor a XII. században építettek egy kereszthajót, majd 1200 körül készült el a szentély a két toronnyal. Az apszis nem félkör, hanem szögletes, öt nyolcad alakú. 

odilienberg_beide_west.jpg

A kolostor körül, mindenesetre a hegy alatt, a folyóval ellentétes oldalon, egy falu is kialakult, amit Szent Ottiliáról neveztek el - hogy a több ilyen nevű közül melyikről, az nem ismert. A falu plébániatemplomát a XII. században a bazilika mellé építették. A fontosságról, no meg a falu lakosságáról is árulkodik, hogy ez az egyszerű, téglalap alaprajzú, egyterű templom jóval kisebb, mint a mellette álló bazilika. 

odilienberg_kapelle_west.jpg

A szerzetesek 1361-ben Roermondba költöztek (ott folyik a Rur, holland írásmóddal Roer, a Maasba), a templomnak nem maradt gazdája, állapota erős romlásnak indult. Később ideköltözött egy női kolostor, fel is újították a templomot, de a XVI. század végén ők is odébbálltak. 1640 körül egy utazó már elhagyatottnak írja le az épületet, a falak omladoztak, a berendezést ellopták. 

odilienberg_kapelle_nord.jpg

A plébániatemplom kapott az északi oldalon egy megllékhajót. Ezt utóbb lebontották, a fő- és mellékhajót egymástól elválasztó ívek máig tisztán láthatóak az épület oldalán. 

odilienberg_west.jpg

A bazilikát ezután újra felújították és 1668-ban újraszentelték, immáron az alapító angolszász misszionáriusok tiszteletére. A XIX. században újra felújították, ekkor építették vissza az északi tornyot is, ami valamikor az újkor folyamán ledőlt. Szintén a XIX. században kapott a kápolnává visszaminősített egykori plébániatemplom egy hozzáépített szentélyt a keleti oldalon. 

Az új torony nem sokáig állt, a visszavonuló német csapatok ugyanis 1945-ben mindkét tornyot felrobbantották, a ledőlő tornyok persze lebontották a fél tetőt is. A főfalak viszont túlélték a háborút, a bazilikát 1951-ig helyreállították. 

odilienberg_dorf.jpg

Címkék: holland román