A Szent Apostolok temploma

Továbbra is Kölnben járunk, a kora-középkori városfalakon kívül. Valamikor a IX. században alapítottak itt egy szerzetesrendet, a kolostorhoz épült egy egyszerű templomépület is. A XI. század elején határoztak ennek bővítéséről. Ez a templom a korszellemnek megfelelően pontosan kelet-nyugati tájolású volt, azonban, eltérően a középkori templomok többségétől, a szentély nem a keleti, hanem a nyugati végén volt. Ezzel az első (ma már nem álló) római Szent Péter-bazilikát másolták (mellesleg a mai Szent Péter is fordított tájolású).

koeln_aposteln_langhaus.jpg

Ez a, kb. a XI. század közepére elkészülő templom adta a mai templom alapjait. A szerkezete tipikus: háromhajós bazilika egy kereszthajóval (a fenti képen a kereszthajó mögött látható torony ekkor még nem állt).

A templom történetében egy komoly változást hozott, hogy a XII. században kibővítették a város területét, úgy, hogy a Szent Apostolok a falakon belülre került, és 1180 körül létrehoztak egy új piacteret, közvetlenül a templom mellett, ami ma is a Neumarkt (németül: Új Piac) nevet viseli. Az Apostolok keleti vége nyílik közvetlenül a Neumarktra.

Mai szemmel furcsa, de akkortájt a szentélyt tekintették a templom kiemelt részének, viszont a Neumarkt megnyitásával a nyugati vég, ahol a szentély volt, lett a templom hátulja. Ez Köln fejlődésének második virágkora, a Szent Apostolok templomát is bővíteni, fejleszteni tudták, méghozzá úgy, hogy a Neumarkt felőli részt legyen a központ.

koeln_aposteln_apsen.jpg

A szentélyt áthelyezték a templom keleti (Neumarkt felőli) végébe, és ahol korábban az épület egy egyszerű fallal volt lezárva, oda építettek egy csodás új szentélyt, méghozzá a teljes romanika talán legszebb tripla-apszisú megoldásával. Ahogy a fenti képen is látszik, nem csak a keleti végen, de a szentély két oldalán is épült egy-egy apszis, amelyek mérete teljesen azonos a keleti oldalon találhatóval.

Ezután, ahol az apszisok metszik a főhajót oldalát, oda építettek díszítésként két tornyot.

koeln_aposteln_ostseite.jpg

A templom irányának megfordításával a kereszthajó a "rosszabbik", a hátsó oldalra került. Ezért a máshol (pl. Maria Laach) szokásos módon, a fő- és a kereszthajó találkozásához rakni egy nyolcszögletű tornyocskát, nem lett volna értelmes, hiszen az a fő nézőpontból egyáltalán nem látszott volna. Ezért ezt a nyolcszöget az apszisok metszéspontja fölé emelték, így harmonikus egészzé alkotva a keleti épületrészt.

Nagyjából ugyanebben az időben a nyugati véget is továbbépítették. Amit látunk, az egy átmeneti jellegű építkezés.

koeln_aposteln_westbau.jpg

A képen megfigyelhetjük a karoling Westerk jellegzetességét: egy középső torony és mellette két, kör alaprajzú, lépcsőház-funkciójú torony. Ugyanakkor a középső torony jóval hangsúlyosabb, mint a két szélső. A középső torony szélessége megegyezik a főhajó szélességével, gyakorlatilag annak meghosszabbításaként épült. A magasságánál pedig azt vették figyelembe, hogy a fontosabb, keleti (azaz a toronnyal átellenes) végről nézve nagyjából arányosnak tűnjék az épület egészével.

Ma a beépítettség miatt lehetetlen oldalról fényképezni az épületet, de ez a rajz megmutatja az épület arányait:

koeln_aposteln_seitenansicht.jpg

Ezután hatszáz éven át semmi érdemleges nem történt a Szent Apostolok templomával. 1802-ben ezt is elérte a francia végzet, a szerzetesrendet feloszlatták, a templomot államosították.

koeln_aposteln_krieg.jpg

Fotó: U.S. Army

A második világháború idején jelentős károk érték az épületet. A helyreállítás 1975-ben fejeződött be.

koeln_aposteln_chor.jpg

A bal oldali kép "A Rajnai művészet 1000 éve" c. könyvből való és 1925-ben készült.

Bár az újjáépítés során törekedtek a XIII. századi állapot helyreállítására, ez nem mindenütt sikerülhetett. A metszéspontnál lévő torony és az apszisok belső falának középkori festményei megsemmisültek, a helyükre 1988 után modern falfestés került.

koeln_aposteln_neumarkt_1.jpg

A második világháború utáni lakóház-építések ill. a Neumarkt fákkal való beültetése után a Szent Apostolok temploma már nem határozza meg úgy a Neumarkt látványát, mint a középkorban, figyelmetlen szemlélő könnyen lehet, hogy észre sem veszi.

koeln_aposteln_haltestelle.jpg